Natsu

Stamboom naam : Yukiyama No Naisugai Go
Bijnaam : Sneaky Bastard; Natsu (is zijn roepnaam)
Geboorte datum : 23-03-2012
Vader : Kazakoshi No Konishiki Go Yokohama Atsum (Import japan)
Moeder : Yukiyama No Sakurako Jin Go
Fokker : Jacobine Broekhuizen
Gezondheid resultaten : HD-A – patella vrij – ogen vrij

 

 

natsu_12_web


natsu_11_web


Natsu%2022%20april%202012%201